Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu

 Horari:  Matins de dilluns a divendres:
              de 10.20 a 10.40 i de 12.30 a 12.50
              Tardes de dilluns a dijous:
              de 18.00 a 18.15


     

El servei de préstec de llibres i/o altres materials es regirà per les següents disposicions: 


  • A la biblioteca hi ha llibres i/o materials de préstec universal, d’altres de cap de setmana i llibres i materials exclosos de préstec. 

  • Els llibres i materials de préstec universal es deixaran per períodes de 15 dies naturals, prorrogables per períodes de 7 en 7 dies naturals. 

  • Els alumnes només podran tenir de forma simultània un màxim de 3 llibres en préstec. 

  • Els alumnes que, en començar un nou curs, no hagin retornat els llibres prestats del curs anterior no podran fer ús del servei de préstec fins que els retornin o abonin el seu import.